Ajuntament de Faura

APROVADA PER UNANIMITAT UNA PROPOSTA CONJUNTA EN REBUIG DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

fb


 La moció, que consta de 12 acords, declara el compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes una política prioritària de l’Ajuntament

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra Les Dones, el Grup municipal Socialista, el Partit Popular de Faura i Junts per Faura han presentat conjuntament al Ple de novembre una proposta manifestant el seu rebuig a qualsevol agressió sexista i declarant la tolerància zero cap als maltractadors. En ella, han reclamat que es promoguen polítiques de gènere i de suport a les víctimes tant des del Govern de l'Estat, com des de la Generalitat i el mateix Ajuntament. Pel que fa al Govern Central, s'ha demanat que elabore uns pressupostos generals amb perspectiva de gènere. A més, s'ha declarat al poble de Faura com a espai contra la tracta de persones. Per això, s'ha apuntat que es desenvoluparan campanyes perquè aquesta greu violació dels drets humans desaparega, es proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i es faran campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Així mateix, s'ha manifestat el compromís de donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.

Amb l'aprovació d'aquesta moció, s'han adoptat els següents acords:

PRIMER. Manifestar un record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i fer un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement, on es llegiran els noms, com a visibilització de la seua identitat. A més, d'aquesta manera s'expressarà el rebuig de la Corporació a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifestant un compromís amb les víctimes i declarant la tolerància zero amb els maltractadors.

SEGON. Instar el Govern de l’Estat perquè desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones reconegudes al Conveni d’Istanbul.

TERCER. Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa.

QUART. Declarar el compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les regidories de l’Ajuntament. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre-ho en compte a l’hora de planificar les accions de totes les regidories, cosa que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania i, que en la pràctica, no siguen motiu de discriminació de les dones).

CINQUÉ. Instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei de Règim Local, per tal que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre dones i homes i en matèria de violència de gènere tal com està establit en el Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga contractar personal per a dotar els programes contra la violència masclista o d’atenció a les dones maltractades.

SISÉ. Instar el Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així mateix, s'instarà el Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Gènere, amb la corresponent dotació pressupostària.

SETÉ. Els grups es comprometen a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals es disposa, tota classe de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I com a entitat subvencionadora, l'Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.

HUITÉ. Instar la Conselleria de Justícia, el Ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuació.

NOVÉ. Declarar el terme municipal de Faura com a espai contra la tracta de persones. Per això, dins de les competències de l'Ajuntament es desenvoluparan campanyes perquè aquesta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Així mateix, es compromet a donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.

DESÉ. Es considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu, és per això que s'instarà el Govern de l’Estat a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador i a derogar la LOMQE.

ONZÉ. Demanar que des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Faura es done compte dels compromisos adquirits en l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

DOTZÉ. Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble i se’n farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.

 

Si vols llegir el manifest institucional del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a la Dona, clica ací.

El manifest va ser llegit durant la sessió plenària del mes de novembre.

 

 

28 de novembre de 2018