Ajuntament de Faura

III Edició del Programa AVALEM JOVES PLUS (EMCUJU / EMPUJU) 2019

fb


 

L’Ajuntament de Faura preveu iniciar en breu un procés de contractació dins del programa d'incentius a la contractació de persones joves (menors de 30 anys) qualificades/no qualificades per entitats locals. Totes les persones que hi vulguen participar han d'estar inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i al SERVEF.

 

Perfils professionals

 • Enginyeria tècnica agrícola

Titulació requerida: Enginyeria tècnica agrícola

 • Diplomatura en magisteri       

Titulació requerida: Grau en magisteri educació infantil

 • Diplomatura en arxivística  

Titulació requerida: Diplomatura en arxivística

 • Administratiu         

Titulació requerida: FP II en administració / Grau superior administració / Tècnic especialista administració

 

Programa EMCUJU – Descripció

Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció sol·licitada: 34.414,80 Euros
 • Nombre de contractes: 2
 • Duració dels contractes: 12 mesos
 • Tipus de contractes: Contractes en pràctiques.
 • Requisits: Inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Ocupacions a contractar i tasques a realitzar:

 • Enginyeria tècnica agrícola: 1 persona
  • Treballs de camp: anàlisi de situació i manteniment de plantes, reposició, reg, polverització i treballs forestals.
  • Treballs de despatx: disseny i proposta de treballs a realitzar relacionats amb les actuacions previstes.
 • Diplomatura en magisteri: 1 persona
  • Tasques relacionades en gestió de projectes d'educació (escola d'estiu i Nadal, tallers col·legi i biblioteca)
  • Col·laboració en tasques de l'Ajuntament - Col·legi d'Educació Primària.

 

Programa EMPUJU – Descripció

Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció sol·licitada: 37.506,84  €
 • Nombre de contractes: 2
 • Duració dels contractes: 12 mesos
 • Tipus de contractes: Contractes per obra o servici.
 • Requisits: Inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Ocupacions a contractar i tasques a realitzar:

 • Diplomatura arxius i documentació: 1 persona
  • Realització de treballs de gestió i d'organització de l'Arxiu en les instal·lacions municipals.
  • Informatització dels documents.
 • Administratiu: 1 persona
  • Realització de treballs tècnics administratius que comporten una especial complexitat o que requerisquen una especial adaptació de mètodes.
  • Col·laboració en la preparació i realització de treballs en els diferents departaments municipals swiss replica watches .

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea

 • Direcció General de Treball, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea
 • UAFSE, Ministeri de Treball i Seguretat Social

23 d'agost de 2019