Ajuntament de Faura

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL INSTA AL GOVERN CENTRAL A GARANTIR LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

fb


L'òrgan municipal reclama partides per recuperar el finançament del 2011

La Junta de Govern Local ha acordat per unanimitat instar el Govern d'Espanya a garantir el compliment de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, més coneguda com a Llei de la Dependència, dotant al sistema dels recursos necessaris mitjançant un finançament finalista i incloent en els propers Pressupostos Generals de l'Estat diverses partides per a recuperar el finançament amb el qual comptava el sistema en l'any 2011.

La proposta ha destacat que, en els últims sis anys, s’ha produït un gran retrocés en el finançament estatal del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) i que, mentre ha caigut l’aportació finalista de l'Administració General de l'Estat, s’ha incrementat substancialment la de les comunitats autònomes i el copagament dels usuaris.

A més, s'ha recordat que el SAAD comptava amb un calendari d’implantació per a un desplegament gradual que es va paralitzar al desembre de 2011. D'altra banda, els pressupostos generals de l'Estat de 2012 van eliminar la partida per a l'aplicació de la Llei de la Dependència, que ascendia a 283 milions d’euros. Una quantitat que, de la mateixa manera, va ser suprimida en els pressupostos de 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.

Per tot això, l'acord ha reclamat al Govern Central que incloga en els propers pressupostos generals de l'Estat diverses partides referides a augmentar la dotació perquè el SAAD funcione correctament i recupere el finançament amb el qual comptava en l'any 2011. Per últim, ha insistit en que s'equiparen les aportacions de l'Administració General de l'Estat dels nivells de finançament a les realitzades per les comunitats autònomes.

 

26 de gener de 2018