Ajuntament de Faura

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RECLAMA A L'ESTAT MILLORAR LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR VULNERABLE

fb


Sol·licita una partida en els Pressupostos Generals per evitar que el cost de les mesures recaiga en les administracions territorials.

 

La Junta de Govern Local ha acordat reclamar a l'Estat un reforçament del Pla Concertat de prestacions bàsiques de Serveis Socials, de manera que es consolide el sistema de protecció del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures destinades als consumidors domèstics d’energia elèctrica que acrediten la condició de vulnerabilitat severa pels serveis socials (locals o autonòmics).

L'acord també assenyala la necessitat d'incloure en els Pressupostos Generals de l'Estat una quantitat suficient per a sufragar el cost de la protecció al consumidor vulnerable, de manera que no es faça recaure el cost de les mesures de protecció en les administracions territorials (ajuntaments i governs autonòmics), que són les titulars dels serveis socials. Aquesta partida pressupostària reclamada es repartiria entre les comunitats autònomes, segons els criteris que s’acorden en el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Fins al moment, i segons el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, és possible evitar el tall de subministrament elèctric a les llars que acrediten la condició de vulnerabilitat severa pels Serveis Socials (locals o autonòmics), però l’administració autonòmica o local és qui ha de procedir al pagament de la factura.

Davant d’una situació d’impagament, les elèctriques indiquen als seus clients que acudisquen als Serveis Socials i, si aquests paguen el 50% de les seues factures, no es talla el subministrament. Un cost que es vol evitar amb la inclusió d'una partida pressupostària.

L'acord també sol·licita aprovar, mitjançant l’acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, una norma que impedisca el tall del subministrament de gas als consumidors vulnerables.

23 de gener de 2018