Ajuntament de Faura

LA CONSELLERIA AMPLIA EL PERÍODE DE PROHIBICIÓ DE CREMES FINS EL 29 D'OCTUBRE

fb


El canvi obeïx a què les condicions de perill d'incendis no han remés prou

La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals depenent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Rural ha decidit ampliar el període en què no es podrà autoritzar en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls. D'aquesta manera, el període de prohibició de cremes, que inicialment finalitzava el 16 d'octubre, s'estendrà fins el 29 d'octubre de 2017.

L'organisme ha pres aquesta decisió en vista de l'absència acumulada de precipitacions i de les elevades temperatures de les últimes setmanes. Una situació que, segons les previsions, no canviarà en els pròxims dies. Per això, ha estimat que les condicions de perill d'incendis no han remès prou i que, amb vista aconseguir una més eficaç prevenció dels incendis forestals en les muntanyes o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana , es considera convenient ampliar el període de restricció de cremes.

A més, també s'ha deixat en suspens, entre el 16 d'octubre i el 29 d'octubre de 2017, ambdós inclosos, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions normatives que contradiguen el que estableix aquesta resolució, excepte aquelles previstes en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.

 

16 d'octubre de 2017