Ajuntament de Faura

ANNA MARTÍNEZ MARTÍNEZ PREN POSSESSIÓ DE LA SEUA ACTA COM A REGIDORA DEL GRUP JUNTS PER FAURA

fb


L'acte a donat inici al ple de setembre-

Després de la renúncia voluntària al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Faura de Josep Cerezo Salt, del grup Junts per Faura, el Ple del mes de setembre s'ha iniciat amb la incorporació d'Anna Martínez Martínez com a nova regidora.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Pel que fa als grups polítics, el Grup Municipal Socialista ha presentat cinc mocions, la primera de les quals ha versat sobre la precària situació econòmica de moltes famílies del poble i la necessitat d'evitar que els tallen el subministrament elèctric. Amb eixe objectiu, el grup ha demanat a l'Ajuntament que faça les gestions oportunes per a poder signar un conveni amb les empreses subministradores d'energia perquè no es puga tallar el subministrament elèctric per impagament de la factura de llum sense un informe previ dels Serveis Socials i després que l'empresa haja fet un estudi sobre cada cas concret. La moció ha sigut recolzada amb els vots a favor de tots els membres del Ple.

Els socialistes han  portat a Ple un altra proposta relativa als traballadors que tenen familiars depenents a càrrec seu. La moció, que ha sigut aprovada per unanimitat, ha instat al Govern de l'Estat a fer les modificacions legislatives necessàries per a incloure a aquestos treballadors entre els col·lectius que poden accedir a la jubilació anticipada voluntària.

El finançament autonòmic ha centrat la següent proposició del Grup Municipal Socialista, que ha sigut unànimement acceptada. El text presentat al Ple ha demanat, entre altres acords, instar al Govern d'Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic abans que finalitze l'any 2017 i adherirse-se al decàleg presentat pel President de la Generalitat, Ximo Puig, en la seua reunió amb el President del Govern d'Espanya, Mariano Rajoy, al proppassat set de setembre.

El Grup Municipal Socialista ha aportat també un acord per manifestar la voluntat de participar i implicar-se en totes aquelles accions que s'impulsen des del Consell de la Generalitat Valenciana per a la protecció de la infància víctima de violéncia i donar suport als diferents programes dirigits a menors que es porten a terme a través dels Serveis Socials de la Mancomunitat de les Valls. La moció ha sigut aprovada per unanimitat.

Per últim, el Grup Municipal Socialista ha presentat una proposició sobre l'aigua, on s'ha reiterat la petició a l'EPSAR perquè lleven del rebut de l'aigua els conceptes del cànon de sanejament, ja que no depenen de l'Ajuntament i confonen als ciutadans, en engrossir el total del rebut. A més, entre altres qüestions, s'ha proposat que, una vegada rebut l'estudi dels preus de l'aigua de tot el Consorci que compara les tarifes que s'hi apliquen, l'Ajuntament organitze unes jornades explicatives amb la resta dels pobles del Consorci que hi vulguen participar. Tots els membres del Ple han votat a favor de la proposta.

Per la seua banda, el Ple ha aprovat dues mocions del Grup Junts per Faura. La primera d'elles, aprovada per unanimitat, ha recollit una proposta de la Plataforma per la Llengua que vol donar suport al cinema valencià. En eixe sentit, Junts per Faura ha instat a l'Ajuntament de Faura a que, d'acord amb les seues competències, es comprometa a fomentar l'ús social del valencià en l'àmbit del cinema i a prioritzar, dins de la programació municipal, l'exhibició de films originalment en valencià o en versió doblada o subtitulada al valencià.

Mentre que, en la segona, s'ha demanat rebutjar el recurs del Govern espanyol contra el decret del Consell de la Generalitat sobre l'ús del valencià a les administracions del País Valenciá i donar suport al Govern valencià en el seu plantejament d'un projecte de llengües en l'Administració valenciana que millora el pla lingüístic vigent fins ara. La moció ha sigut aprovada amb els vots a favor de Junts per Faura i PSPV-PSOE i l'abstenció del PP.

 

 

26 de setembre de 2017