Ajuntament de Faura

L'ESCOLA EL TABALET ANUNCIA ELS TERMINIS DE MATRÍCULA

fb


Poden matricular-se els xiquets nascuts a 2015 i 2016.

 

L'Escola d'Educació Infantil "El Tabalet" ja ha anunciat els horaris i la documentació que cal presentar per a formalitzar la preinscripció del curs 2017/2018, per als xiquets nascuts en l'any 2014 i 2015.

El termini de presentació de la documentació és del 22 al 29 de maig, d’11 a 13 h, i de 15 a 15.30 h. L’E.E.I. El Tabalet informa que No s’acceptaran sol·licituds fora de l’horari i termini.

Podeu descarregar-vos des d'ací les sol·licituds o arreplegar-les a l'Ajuntament.

La documentació que cal presentar és: 

 • INSTÀNCIA de sol·licitud d’admissió en Educació Infantil, signades pels dos pares. PER DUPLICAT.
 • Fotocòpia DNI del pare, mare, tutor o tutora.
 • Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA.
 • Annex VI criteri RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR. (Sols les famílies que demanen que els puntue el criteri de renda) Signada per tots els membre majors de 16 anys.

Circumstàncies al·legades

 • Títol oficial de FAMÍLIA NOMBROSA.
 • Títol de FAMÍLIA MONOPARENTAL expedit per la conselleria competent en matèria de família.
 • Certificat de DISCAPACITAT de l’alumne, pare, mare o germans, emès per la Conselleria de Benestar Social.
 • Germans al centre. Només es computarà l’existència de germans si continuen assistint en el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió.
 • Pares o mares treballadors del centre docent. S’acreditarà per la titularitat o per la direcció del centre.
 • Acolliment familiar. Resolució administrativa o judicial o certificat de la Conselleria de Benestar Social.
 • Acolliment residencial. Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social.
 • Víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament. Resolució judicial o administrativa.

11 de maig de 2017