Ajuntament de Faura

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA TAXA TTRU

fb


ACLARIMENTS SOBRE LA TAXA PER VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS (TTRU).

Volem recordar que fa uns anys es pagava a la Mancomunitat, en un únic rebut, la taxa del fem. Des de l’any 2011, any en què es va aplicar la Llei de residus, aquest rebut s’ha dividit en dos, i des d’aleshores paguem 2 rebuts al llarg de l’any:

  • Des de l’1 de març fins al 2 de maig s’emet el rebut del fem. Aquesta taxa és expedida i recaptada per la Mancomunitat de les Valls i recau sobre aquells immobles que estan donats d’alta a l’aigua o exerceixen qualsevol tipus d’activitat i l’obligat al pagament és aquella persona que està donada d’alta en l’aigua a 1 de gener de cada any (propietari o inquilí).

 

  • Des de l’1 de juny fins a l’1 d’agost s’emet el rebut TTRU. Aquesta taxa és expedida i recaptada per la Generalitat Valenciana, a través del Consorci de Residus, i recau sobre vivendes, allotjaments, locals o establiments s’exercisca o no activitat i tots aquells immobles que en l'IBI figuren com magatzem/estacionament i de superfície superior a 40 m2. L’obligat al pagament és el propietari de l'immoble a 1 de gener de cada any.

Qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir a les oficines de l'Ajuntament.

11 de maig de 2017