Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 30 de GENER de 2017, a les 20 hores.

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 8/2016.

 2. Proposició de la regidora delegada sobre l'aprovació de reconeixement de crèdits.

 3. Proposició del Grup Socialista de declaració dels serveis socials com a servicis essencials.

 4. Proposició del Grup Socialista sobre una taxa a les empreses de transport d'energia.

 5. Proposició del Grup Junts per Faura sobre la situació de la campanya de la taronja.

 6. Proposició del Grup Junts per Faura per a mostrar el rebuig del poble de Faura a la construcció de la pedrera Pinyal a la Vall de Segó.

 7. Proposició del Grup Junts per la rebaixa de les barreres electorals.

 8. Proposició del Grup Junts per Faura a favor del dret de vot als 16 anys.

 9. Proposició del Grup Junts per Faura per a impulsar l'ús de la bicicleta instal·lant aparcaments gratuïts en diferents llocs del municipi.

 10. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 335 a 356/2016 i 1 a 13/2017.

 11. Precs i preguntes

 

Faura, 26 de gener de 2017

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos