Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT

fb


L'Ajuntament farà sessió extraordinària i urgent, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DIVENDRES dia 28 d'OCTUBRE de 2016, a les 14:15 hores.

ORDRE DEL DIA

1. Declaració d'urgència de la convocatòria

2. Proposició de l’Alcaldia sobre aprovació del compte general del 2015.

3. Proposició de l'Alcaldia sobre adaptació del Pla Econòmic Finançer (aprovat En Ple de 30/05/2016) per a la realització de les inversions financerament sostenibles.

 

Faura, 26 d'octubre de 2016

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos