Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 26 DE SETEMBRE DE 2016

fb


L'Ajuntament ha acordat bonificar l'IBI de la Societat Joventut Musical Faura

L'últim Ple celebrat a l'Ajuntament de Faura ha aprovat, per unanimitat, bonificar la taxa de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que correspon a la Societat Joventut Musical Faura (SJMF). L'associació va ser catalogada com a Bé d'Interés Cultural (BIC) i, per tant, també ho és la seua seu social, a qui s'ha d’aplicar un IBI especial. Així, i segons s'ha aprovat a la sessió plenària, la SJMF tindrà una exempció sobre aquesta taxa del 95%.

D’altra banda, també es va aprovar, per unanimitat, adherir-se al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible que reivindica la concepció de la mobilitat sostenible com un dret bàsic dels valencians i desgrana, en una sèrie d’objectius, el camí a seguir per a perfeccionar-lo i dotar-lo de contingut. Aquest Pacte promogut per la Generalitat, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i les diputacions, busca unir esforços entre les diferents administracions, ja que, des del Consell, es considera molt important que els ciutadans perceben que les institucions també estan unides en el tema de la mobilitat sostenible.

 

28 de setembre de 2016