Ajuntament de Faura

Documentació oficial
 
 

Certificats

 
Cal portar-hi el DNI. També és important aportar-hi el tom i la pàgina on es troba inscrit en el llibre de família corresponent.
  • Si es tracta d'inscripcions realitzades en els llibres del registre de Faura es sol·licita directament en el jutjat prèvia acreditació de l'interés legítim.
    Termini d'expedició: normalment a l'acte.
  • Si es tracta d'inscripcions realitzades en altres registres es sol·licita en el jutjat i es tramita per correu ordinari. El termini d'expedició depén de la gestió de correus i del registre corresponent. Una vegada rebut en este jutjat s'avisa telefònicament a l'interessat.