Ajuntament de Faura

Documentació oficial
 
 

Naixements

 
Ha d'acudir simultàniament el pare i la mare del nascut al Registre Civil o qui tinga interés legítim.
Termini: Trenta dies des del naixement.
 
Documents necessaris:
  • Declaració (Full groc que entrega l'hospital corresponent).
  • Certificat de l'hospital que acredite que no s'ha promogut la inscripció en un altre Registre Civil.
  • El Llibre de Família, si es té.
  • Els DNI dels pares.
  • Butlletí estadístic (Es proporciona al Registre Civil de l’Ajuntament de Faura).