Ajuntament de Faura

QU S L'AGENDA 21?

Els problemes ambientals que afecten el planeta tenen efectes globals, però un origen local. Per això, una política mediambiental eficaç no pot limitar-se als organismes internacionals i estatals, sinó que també ha d'estar present en els àmbits regionals i locals.
 
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Faura va iniciar el procés d'implantació de l'Agenda 21 Local, dins del Programa d'Auditories Ambientals de la Diputació de València.
 
L’Agenda 21 Local és l’instrument que permet l’evolució del municipi cap a un desenvolupament més sostenible, buscant en cada moment l’equilibri òptim entre la protecció del medi ambient i el desenvolupament econòmic i social, establint un procés dinàmic i versàtil, capaç d’afrontar els diferents reptes que es van produint i d’aconseguir la millora contínua de la qualitat de vida del poble, a través de la participació de tot el veïnat, i tots els col·lectius del nostre poble al Fòrum de Participació Ciutadana.