Ajuntament de Faura

EL FRUM CIUTAD

 
El Fòrum de Participació Ciutadana és un òrgan consultiu d’informe i participació de les associacions i col·lectius ciutadans, i un lloc de debat i discussió de totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat del nostre poble.

 

Els objectius són:

  • Representar els interessos de tot el veïnat.
  • Ser un instrument per a debatre i difondre el model de desenvolupament sostenible.
  • Fer i debatre propostes i accions que perseguisquen una millora de la qualitat de vida mitjançant la participació de tots el col·lectius, així com fer-ne la màxima difusió.
  • Avaluar i controlar les actuacions proposades al Pla d’Actuació del Fòrum.
El 28 de maig de 2009 es va fer la primera reunió. Es va presentar l’auditoria ambiental de Faura i es va entregar el Reglament de funcionament del Fòrum de Participació Ciutadana.
 
L’11 de juny de 2009 es va fer la segona reunió i es va constituir el Fòrum de Participació Ciutadana, es va aprovar el Reglament de funcionament del Fòrum i es va presentar el Pla d’Acció Ambiental, després d’elegir Josep Vivas García com a president i a Carlos Fernández Beltrán com a vicepresident.
 
 
DOCUMENTS:
 
 14 de gener de 2010
 
PRÒXIMA CONVOCATÒRIA
 
Data: 9 de MARÇ de 2011
 
 
Hora: 18:30 hores
 
 
Lloc: SALÓ DE LA MANCOMUNITAT
( a la segona planta de l’Ajuntament )
 
 
 
ORDRE DEL DIA:
 

  • Lectura i aprovació de l’acta anterior, sessió del setze de febrer de 2011.
  • Possibles modificacions puntuals del PGOU de Faura.
  • Possibles millores per al Polígon Industrial de Faura.
  • Blog i pàgina del facebook de l’Agenda21. Aprovar presentació i documentació.
  • Continuar fent valoracions del PAA.

 
Faura, 22 de febrer de 2011
 
El president
 
 
Josep Vivas García