Ajuntament de Faura

LA PARTICIPACI I LA CARTA CIUTADANA

La democràcia representativa necessita, hui, una implicació més gran de tota la població per avançar en civisme, convivència i cohesió social. Cal fer esforços per aconseguir que els ciutadans se senten compromesos en el desenvolupament del seu municipi, i això implica posar en marxa mecanismes participatius que fomenten la interacció social, consoliden la consciència col·lectiva i reduïsquen l’aïllament.
 
En el marc jurídic que ofereix la Constitució, la participació es configura com un valor o principi que fonamenta l'estat social i democràtic de dret, i en l’article 9.2 ordena als poders públics “facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.
 
És per això que cal impulsar i posar en funcionament noves vies que potencien les bases de la participació com les cartes de participació que possibiliten la intervenció directa de la població en la gestió dels interessos generals.
 
La Carta de Participació Ciutadana de Faura ha de servir com a instrument que garantisca, facilite i faça més eficaç la participació del veïnat de Faura en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre poble.
 
Va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del 21 de maig de 2004, en commemoració del 25é aniversari de la constitució del primer ajuntament de l’actual període constitucional 1979-2004. Va ser ratificada definitivament en sessió del 26 de juliol de 2004.
 
Documents: