Ajuntament de Faura

EL CENTRE

El centre compta amb una plantilla en horari complet dels següents professionals:
  • En Educació Infantil disposem en l’actualitat de quatre aules per a tres, quatre i cinc anys, amb cinc mestres.
  • En Educació Primària hi han set aules amb set professors/es tutors més quatre especialistes (anglés, educació física, música i pedagogia terapèutica)
  • A més el centre disposa a temps parcial de psicòleg, logopèdia, mestra de religió i 4 educadors per al menjador escolar.
Ja des de la seua escolarització al Centre en Educació Infantil i en Primària, un/a alumne/a fa eixides escolars i participa en les activitats organitzades pel centre, algunes amb la col·laboració de l’AMPA i Ajuntament com són Nadal, carnestoltes, fi de curs, entre altres.
 
L’ús de les noves tecnologies (informàtica) es va introduir en Primària el curs 2001-2002 i a Infantil el curs 2002-2003. L’activitat de natació es fa a la piscina de Benifairó (cursos de 3r i 4t) L’idioma estranger (anglés) des d’Educació Infantil.
 
Tots els mestres del centre estem oberts a rebre iniciatives, propostes, ... presentades tant a nivell particular com en conjunt per pares i mares, representants de l’Ajuntament, entre d’altres.