Ajuntament de Faura

Organigrama

 

 

 

Antoni F. Gaspar Ramos

Alcalde - President

 

 

Consol Duran Diana

1ra Tinent d'alcalde
Portaveu del grup municipal PSOE
Regidora de Cultura, Hisenda i Administració
Membre de la Junta de Govern Local
Membre de la Comissió de Pla d'Ocupació i Baremacions

 

   

 

Miguel Jesús Mechó Forner

2n Tinent d'alcalde
Regidor d'Educació i Esports
Membre del Consell Escolar
Membre de la Junta de Govern Local

 

   

 

Benito García Navarro

3r Tinent d'alcalde
Regidor d'Urbanisme i manteniment i gestió d'edificis municipals
Membre de la mesa de contractació permanent
Membre de la Junta de Govern Local

 

   

 

Elvira Bonanad Cubells

Regidora d'Igualtat (Serveis Socials, Dona, Dependència, Faura Solidària)

 

   

 

Javier Queralt Vila

Regidor de Treball (Agricultura, Manteniment de la via pública i Mercat)
Membre de la Comissió especial de comptes
President del Consell Agrari

 

 

Sara Pedrós Mechó

Regidora de Festes i Pilota

 

 

Maria Ramón Beltrán

Portaveu del Grup Municipal PP
Membre de la Comissió del Pla d'Ocupació i Baremacions
Membre de la mesa de contractació permanent

 

   

 

Juan Enrique García Antolí

Membre de la Comissió especial de comptes
Membre del Consell Agrari

 

 

Domènec Garcia Anglés

Portaveu del Grup Municipal Junts per Faura
Membre de la mesa de contractació permanent
Membre del Consell Agrari

 

 

Anna Martínez Martínez

Membre de la Comissió especial  de Comptes
Membre de la Comissió del Pla d'Ocupació i Baremacions